ศูนย์กลางค้าส่งไทย-จีนยักษ์ใหญ่เปิดที่ประตูน้ำกรุงเทพฯ.

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) เปิดตัวศูนย์กลางการค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในย่านประตูน้ำของกรุงเทพฯ “ศูนย์กลางค้าส่งไทย-จีนยักษ์ใหญ่เปิดที่ประตูน้ำกรุงเทพฯ.”

ประเทศไทยปรับการควบคุม COVID-19 ทั่วประเทศเป็นสองโซนรหัสสี.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอแจ้งข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลไทยเพื่อผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยแก้ไขโซนรหัสสีเป็นสองโซน “ประเทศไทยปรับการควบคุม COVID-19 ทั่วประเทศเป็นสองโซนรหัสสี.”

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเกมและเนื้อหา.

ปัจจุบัน องค์กรดิจิทัลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกำลังผนึกกำลังกันผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวสู่ระดับศูนย์กลางของภูมิภาค รับจดทะเบียนบริษัท ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยพึ่งพาภาคส่วนแบบดั้งเดิม “ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเกมและเนื้อหา.”

Shein ร้านค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์ระดับโลกเปิดตัวศูนย์กลางแห่งใหม่ในสิงคโปร์.

Shein มีเว็บไซต์สำหรับสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม “Shein ร้านค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์ระดับโลกเปิดตัวศูนย์กลางแห่งใหม่ในสิงคโปร์.”

ดิจิทัลไทยแลนด์ : โอกาสใหม่กับเส้นทางที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า.

รัฐบาลไทยได้ประกาศแผน “Digital Thailand” ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รับจดทะเบียนบริษัท “ดิจิทัลไทยแลนด์ : โอกาสใหม่กับเส้นทางที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า.”

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนบานปลายเสี่ยงส่งออกไทยชะลอตัวอีก.

สงครามการค้าที่ร้อนระอุขึ้นอีกครั้งน่าจะกดดันการส่งออกของไทยผ่าน 2 ช่องทาง ทางตรงผ่านห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกับจีน และทางอ้อม “สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนบานปลายเสี่ยงส่งออกไทยชะลอตัวอีก.”

เลี่ยงภาษีนำเข้าที่สหรัฐฯ กำหนด : ดูให้ดีก่อนก้าวกระโดด.

ทางเลือกหนึ่งเมื่อเผชิญกับอัตราภาษีนำเข้าที่สูงซึ่งกำหนดโดยสหรัฐฯ คือการส่งคืนการผลิตที่มีมูลค่าสูงไปยังฮ่องกง ผู้แทนในการสัมมนาวิจัยของสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง “ข้อพิพาทการค้าจีน-สหรัฐฯ − “เลี่ยงภาษีนำเข้าที่สหรัฐฯ กำหนด : ดูให้ดีก่อนก้าวกระโดด.”

ผลผลิตคือกุญแจสู่การเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ธนาคารโลกกล่าว.

การเติบโตของประเทศไทยชะลอตัวลงเหลือประมาณร้อยละ 2.5 ในปี 2562 จากร้อยละ “ผลผลิตคือกุญแจสู่การเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ธนาคารโลกกล่าว.”