เครื่องบรรณาการกับเครื่องปรับอากาศรถยนต์

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่โดดเด่นด้วยฤดูร้อนที่ยาวนานเช่นฉันคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่บังคับให้ฉันต้องจ่ายส่วยให้เครื่องปรับอากาศรถยนต์ของฉัน ฉันไม่สามารถจินตนาการขับรถทุกวัน หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่โดดเด่นด้วยฤดูร้อนที่ยาวนานเช่นฉันคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่บังคับให้ฉันต้องจ่ายส่วยให้เครื่องปรับอากาศรถยนต์ของฉัน ฉันไม่สามารถจินตนาการการขับขี่ทุกวันไปยังสำนักงานในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นนี้ได้โดยปราศจากผู้ที่ไว้วางใจในรถยนต์ – “เครื่องบรรณาการกับเครื่องปรับอากาศรถยนต์”